Christel Bakker. Foto: EstaChristel Bakker

Christel Bakker is geboren in 1965. In de St. Jozefparochie van Zaandam leidt zij samen met Ruud Luttikhuizen een Jeugdkoor, waarvan zij de dirigent is. Christel heeft 4 jaar zangles gehad en regelmatig zingt zij in projectkoren en af en toe solo. Sinds 1992 schrijft zij teksten voor kerkkoren, met name jongerenkoren. De St. Jozefparochie waaraan zij verbonden is, werkt ieder kerkelijk jaar met een jaarthema waarvoor zij de afgelopen 5 jaar samen met Ruud en Heiko het jaarthemalied heeft geschreven. Al deze, en andere liederen worden opgenomen in liedbundels met c.d.

Naast het tekstschrijven, zingen en dirigeren is Christel management assistente bij Evean, een zorgconcern waaronder verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg valt.