Jezus joeg de handelaren uit de tempel - © Copyright en kerk ?

Jezus jaagt de handelaren uit de tempelWij componeren en dichten in de eerste plaats omdat wij daaraan zelf de voldoening beleven onze talenten op een zinvolle manier in te zetten.
Het liefst zouden we zien dat onze liederen op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland en Vlaanderen door kerkgemeenschappen gezongen en gewaardeerd worden.
Daarom brengen we onze muziek als bundels bladmuziek en op CD uit.
In beginsel is het ons voldoende als de opbrengst van elk van die projecten de mogelijkheid schept om een volgend project van de grond te helpen.

We realiseren ons dat menige kerkgemeenschap de eredienst als een zodanig "goed doel" ziet, dat het middel van schending van copyright daardoor zou worden "geheiligd". Dat is natuurlijk niet juist. Diefstal hoort niet in de kerk thuis!

Hoewel we er niet rijk van hoeven te worden, vinden we wél dat onze rechten op ons werk gerespecteerd behoren te worden. Anderzijds willen we ons niet gedragen als de handelaren die Jezus de tempel moest uitjagen. We willen daarom een redelijke middenweg bewandelen.

Wie van ons een CD of bundel ontving mag die uiteraard gebruiken waarvoor die is gemaakt: de koorpraktijk. Wij verstaan daaronder:
- het ten gehore brengen van de CD tijdens koorrepetities of de eredienst
- het maken van kopieën van bladmuziek voor de zangbundels van de koorleden, voor zover een lied in het repertoire wordt opgenomen.
- het afdrukken van de teksten in het boekje voor de eredienst, ten behoeve van de samenzang.
- Gebruik zoals hierboven bedoeld, vindt uiteraard alleen plaats met bronvermelding

Dit verstaan we uitdrukkelijk NIET onder normaal gebruik en daarom als inbreuk op ons copyright:
- het maken van kopieën, of het anderszins verspreiden, van de CD, ook niet binnen het eigen koor.
- het buiten de huiselijke kring ten gehore brengen van de CD, anders dan hierboven voorzien
- het maken van kopieën van de bundel, anders dan hierboven.
- het verstrekken van de bundel of CD, of kopieën daarvan, aan derden.

Bekijk ook onze leveringsvoorwaarden.