Door de ogen van.... In stof geschreven

 

De liederen uit de bundels "Door de ogen van..." en "In stof geschreven" staan op een CD met beide titels. U hoort nu de acclamatie "Kostbaar", uit "In stof geschreven".
De liederen worden op de CD verklankt door een projectkoor o.l.v. Jos Beijer.

prijs: 12,50 euro

Door de ogen van.... In stof geschreven

"Door de ogen van..." is een muzikaal kerstverhaal waarin het bekende kerstverhaal vanuit een menselijk en emotioneel oogpunt is benaderd. Het wordt omlijst door vier liederen:
- Door de ogen van engelen
- Door de ogen van de herders
- Het lied van Jozef
- Kind van liefde
Deze bundel omvat zowel de bladmuziek als de tekst van het bijbehorende kerstverhaal.

prijs: 12,50 euro

 
  "In stof geschreven" omvat twee versies van het "Onze Vader" en een reeks acclamaties die bruikbaar zijn op verschillende momenten tijdens de vieringen. U vindt de volgende nummers in de bundel:

- Onze Vader
- In stof geschreven
- Waar liefde is en vriendschap
- En toch..
- Een brug slaan
- Heer, verhoor ons gebed
- Veeg mijn naam niet weg
- Vrede
- Elkaar dragen
- Kostbaar
- Bevrijdend woord
- Vergeving
- Onze Vader

prijs: 12,50 euro

 

  Beide bundels en de CD zijn verkrijgbaar bij Blom Producties. U kunt ze los bestellen, elk voor 12,50 euro, of in combinatie:
- pakketprijs één bundel én CD: 20,- euro
- pakketprijs beide bundels én CD: 27,50 euro
- YouTube playlist voor deze CD